smok

smok ยาสูบกระแสไฟฟ้า (ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์) เป็นที่นิยมสำหรับ

smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok (ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์) เป็นที่นิยมสำหรับเพื่อการชดเชยยาสูบ

ยาสูบทั่วๆไปหรือเพื่อช่วยเลิกยาสูบ แต่ว่ายังไม่ค่อย smok มีคนไหนกันรู้เกี่ยวกับการเสี่ยงที่บางทีอาจกำเนิดกับสุขภาพหัวใจแล้วก็เส้นโลหิตของผู้ดูดบุหรี่และก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ พวกเราบากบั่นเทียบผลพวงของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับยาสูบทั่วๆไปต่อหลักการทำงานของเกล็ดเลือดในผู้ดูดบุหรี่แล้วก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ที่เป็นผู้ใ

หญ่ที่มีร่างกายแข็งแรง ทำการวิจัยแบบครอสโอเวอร์แบบคนตาบอดผู้เดียวในผู้เข้าร่วม

ที่มีร่างกายแข็งแรง 40 คน (ผู้ดูดบุหรี่ 20 คน ผู้ไม่ดูดบุหรี่ 20 คน ซึ่งเหมาะสมกับอายุรวมทั้งเพศ) ผู้เข้าร่วมแต่ละคนดูดบุหรี่แบบปกติแล้วกลับมา 1 อาทิตย์ถัดมาเพื่อดูดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับในการเรียนที่มีรายละเอียดนิโคตินน้อยเช่นเดียวกัน แบบอย่างเลือดถูกดึงออกมาไม่นานก่อนรวมทั้ง 5 นาทีภายหลังแต่ละตอน แ

ล้วก็พินิจพิจารณาหาการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือด CD40-ลิแกนด์ที่ละลายได้ (sCD40L) รวมทั้ง P-selectin ที่ละลายได้ (sP-selectin) ที่การวัดฐานราก ผู้ดูดบุหรี่หรูหรา sCD40L และก็ sP-selectin สูงขึ้นยิ่งกว่าผู้ไม่ดูดบุหรี่อย่างเป็นจริงเป็นจัง ข้างใน 5 นาทีของการใช้ยาสูบปกติหรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ความเคลื่อนไหวในร

ะดับของ sCD40L, sP-selectin แล้วก็การรวมตัวของเกล็ดเลือด (p ทั้งผอง ≤0.01) สามารถตรวจเจอได้ทั้งยังในผู้ดูดบุหรี่และก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ ในผู้ดูดบุหรี่ ไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นจริงเป็นจังใน sCD4

0L และก็ sP-selectin แต่ว่ามีการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือดมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง ในกรุ๊ปผู้ไม่ดูดบุหรี่ มีการมากขึ้นเป็นอย่างมากในสัญลักษณ์ของการกระตุ้นเกล็ดเลือดทั้งหมดทั้งปวงข้างหลังการใช้ยาสูบแล้วก็ยาสูบกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยาสูบปกติและก็ยาสูบกระแสไฟฟ้าส่งผลระยะสั้นต่อการกระตุ้นเกล็ดเลือด ถึงแม้ว่าผู้ไม่ดูดบุหรี่จะใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีผลเสียน้อยกว่า โดยสรุป พวกเราได้เตรียมข้อมูลเทียบแรกเกี่ยวกับผลพวงกระทันหันของการสูบยาสูบยาสูบและก็การสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่อลักษณะการทำงานของเกล็ดเลือดในผู้ดูดบุหรี่และก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่…