voopooสำหรับการ voopoo ถ่ายภาพการได้รับสารนิโคตินแล้วก็ตรวจดูการมีอยู่ของพิษ ผู้เข้าร่วมได้รับคำบัญชาให้ตั้ง

เวลานัดรากฐานในรอบๆใกล้เคียงชั่วครั้งชั่วคราว voopoo (เป็นต้นว่า 1 วันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา) เพื่อใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง วัยรุ่นไม่เคยถูกบีบคั้นหรือสั่งให้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า และก็ในเรื่องที่ไม่มีการใช้ จะมีการเลื่อนตารางนัดใหม่ ภายหลังจากการลงชื่อยอม ผู้เข้าร่วมได้ทำแบบสอบถามเบื้องต้นรวมทั้งปริศนาเกี่ยวกับข้อมูลมวลชนรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ผู้เข้าร่วมได้เตรียมแบบอย่างน้ำลายสำหรับวัดวัวตำหนินีนและก็ฉี่เพื่อวัดไนโตรซามีน 4-(เมทิลไนโตรซาไม่โน)-1-(3-ไพริดิล)-1-บิวทานอล (NNAL) เฉพาะเจาะจงสำหรับยาสูบ และก็ระดับของสารเมเกือบจะอไลต์ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 8 ประเภท (VOCs) ). ผู้เข้าร่วมได้รับ $30

แบบอย่างยังถูกสะสมจากวัยรุ่นกรุ๊ปควบคุมที่เข้าคู่กัน 20 คนซึ่งร่วมสถานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่โรงหมอของเมืองในรอบๆอ่าวซึ่งมีวัวติเตียนนีนที่ตรวจไม่เจอแล้วก็ NNAL ซึ่งการันตีว่าไม่มีการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือนิโคติน วัยรุ่นพวกนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการเล่าเรียนอื่นเกี่ยวกับการได้รับควันของบุหรี่มือสองที่เก็บฉี่และก็พินิจพิจารณาหา NNAL แล้วก็วัวตำหนินีน

มาตรการ
ชีวภาพ
แบบอย่างน้ำลายรวมทั้งฉี่ได้รับการวิเคราะห์ที่ห้องทดลองเภสัชวิทยาสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก แบบอย่างน้ำลายถูกพินิจพิจารณาเพื่อหาวัวว่ากล่าวนีน ซึ่งเป็นสารเมแทบจะอไลต์หลักที่สำคัญของนิโคติน โดยใช้โครมาโตกราฟีของเหลว–tandem mass spectrometry 16 , 17พินิจพิจารณาเยี่ยวเพื่อหา NNAL ซึ่งเป็นเมตาโบไลต์ของ 4-(เมทิลไนโตรซาไม่โน)-1-(3-ไพริดิล)-1-บิวทาโนน ซึ่งเป็นไนโตรซามีนเฉพาะต่อยาดูดที่เป็นสารก่อโรคมะเร็ง13 , 18โดยโครมาโตกราฟีของเหลว–มวลเรียงคู่ สเปกโตรเมโทรี 18สิ่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมของการสูบยาสูบที่รายงานด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อจำแนกการสัมผัสกับควันของบุหรี่มือสองที่มีความนัยสำคัญ (หรือการสัมผัสจากกัญชาแข็งทื่อ) เนื่องจากว่า NNAL สามารถตรวจเจอได้ในฉี่ตรงเวลา 6 ถึง 12 อาทิตย์ภายหลังจากได้รับสาร 19พินิจพิจารณาเยี่ยวเพื่อหาเมตาบอไลต์ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 8 จำพวกที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมหรือส่วนประกอบของควันที่เกิดจากบุหรี่ ซึ่งรวมทั้งเบนซีน (กรดฟีนิลเมอร์แคปทูริก PMA), 1,3-บิวทาไดอีน (4-ไฮดรอกซี-2-บิวเทน-1-อิล-เมอร์แคปทูริก กรด), เอทิลีนออกไซด์ (2-hydroxyethylmercapturic acid HEMA), acrylonitrile (2-cyanoethylmercapturic acid CNEMA), acrolein (3-hydroxypropylmercapturic acid 3-HPMA), โพรพิลีนออกไซด์ (2-hydroxypropylmercapturic acid 2-HPMA) ), อะคริลาไมด์ (2-carbamoylethylmercapturic acid AAMA) แล้วก็ crotonaldehyde (3-hydroxy-1-methyl-propylmercapturic acid HMPMA) 20ทั้งยังความเข้มข้นของ NNAL รวมทั้ง VOC ถูกทำให้เป็นมาตรฐานสำหรับครีเอว่ากล่าวนีน 21